Questions? Contact us
Tel. 0-2944-0817 Fax. 02-949-5299
      
   Hardware Product

   Barcode Solution SystemSolar Cell

: พลังงานแสงอาทิตย์
ทำไมต้องเป็นพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันก็มีการพึ่ง/การใช้พลังงานอย่างมากยิ่งมนุษย์ต้องการความสะดวกสบายก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้น ด้านความร้อน และไฟฟ้าแหล่งกำเนิดพลัง คือ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าชธรรมชาติ เชื้อเพลิง นอกจากจะมีจำกัดแล้วยังคงมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และทำลายชั้นบรรยาอากาศอีกด้วย แนวทางปัจจุบันนี้บางประเทศพยายามหาแหล่งพลังงานอื่นทดแทน เช่น จากพลังงานนิวเคลียร์ ความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม คลื่น และแสงอาทิตย์ในจำนวนของพลังงานใหม่ เหล่านี้ พลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างจะเด่นกว่าสิ่งอื่น ๆ ฉะนั้นการพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ คืออะไร

คืออุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ซึ่งประยุกต์ใช้คุณสมบัติของการกึ่งตัวนำเมื่อมีแสงกระทบในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ที่พัฒนาและใช้งาน ในปัจจุบันทำจากธาตุ silicon ที่มีอยู่มากมายเหลือใช้

จุดเด่นของไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์คืออะไร

1. แหล่งต้นกำเนิดพลังงาน คือ ดวงอาทิตย์และไม่มีวันหมด และไม่มีวันหมด และไม่มีค่าใช้จ่าย
2. เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด ไม่เกิดมลพิษ ขณะใช้งานจึงไม่มีการปล่อยมลพิษและของเสีย
3.ไม่เกิดเสียงและไม่มีการเคลื่อนไหว จึงไม่ก่อมลพิษด้านเสียง
4. เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่มีสิ่งใดการเคลื่อนไหวขณะใช้งาน จึงไม่เกิดการสึกหรอ ต้องการการดูแลรักษาน้อยมาก
5. สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก
6. ผลิตที่ไหนใช้ที่นั้น อายุการใช้งานยืนยาว 25-30 ปี

หลักการทำงาน และรูปแบบการติดตั้ง

การติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคา โรงรถ หรือบนพื้นดาดฟ้าของตัวตึก ตัวแผ่นโซลาร์เซลล์ขนาด 2 ตารางเมตรมีน้ำหนัก เพียง 21 กิโลกรัมทำให้ไม่เป็นภาระต่อโครงสร้างมากนักในกลุ่มบ้านอยู่อาศํย ที่ติดตั้งไม่เกิน 10kw ไม่จำเป็นต้องยื่นขออนุญาติดัดแปลงอาคาร
การติดตั้งมีสามแบบ หลักๆ ได้แก่ การติดตั้ง แบบ ออนกริด(On grid) ,ออฟกริด( Off grid),ไฮบริด (Hybrid)

RFID 1. ออนกริด (On grid)

ระบบเชื่อมต่อสายส่ง เหมาะสำหรับที่ทีมีการเชื่อมต่อสายส่งอยู่แล้ว แต่ต้องการลดค่าไฟฟ้าหรือผลิตเพื่อขายการไฟฟ้า ในแต่ละเดือนกระแสไฟฟ้าที่ผลิดได้สามารถน้ำมาใช้ได้ทันทีปัจจุบันต้นทุนในการติดตั้งถูกลงมากทำให้คุ้มทุนได้ใน 6- 7 ปี

Active TagRFID 2. ออฟกริด (Off Grid)

ระบบแยกเดี่ยว เหมาะสำหรับที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ลงแบตเตอร์รี่ มีต้นทุนการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่สูงกว่ามากเพราะต้องใช้แบตเตอร์รี่แบบ deep cycle ซึ่งมาราคาแพงและมีอายุการใช้งาน ประมาณ 5 ปี

Passive TagRFID 3. ไฮบริด (Hybrid)

ระบบผสมผสานเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้าในตอนกลางวันเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกนำไปชาร์จลงแบตเตอร์รี่และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตมาใช้ในตอนกลางวันโดยจะมีตัว inverter เป็นตัวกลางในการเลือกใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน เมื่อถึงตอนกลางคืนก็จะนำไฟฟ้าที่ชาร์จเก็บใว้ในแบตเตอร์รี่ออกมาใช้หากไฟฟ้าจากแบตเตอร์ไม่เพียงพอจึงจะดึงไฟฟ้าจากสายส่งเข้ามาช่วย ในระบบนี้หากมีการดับไฟฟ้าจากสายส่งก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้หรือดึงจากแบตเตอร์รี่

Passive Tag