Questions? Contact us
Tel. 0-2944-0817 Fax. 02-949-5299
      
   Hardware Product

   Barcode Solution System


คุณสมบัติและข้อสังเกตุเนื้อวัตถุดิบ

หมึกพิมพ์ (Thermal Transfer Ribbon) ผ้าหมึก (Armor Thermal Transfer Ribbon) มีประเภทต่าง ๆ ดังนี้
  1. WAX : เหมาะสำหรับการพิมพ์ กับเนื้อกระดาษ Label Sticker ทั่วไป นิยมใช้กันแพร่หลาย ราคาประหยัด สามารถใช้ได้กับงานหลายประเภท ใช่ในงาน ฉลากติดสินค้า ฉลากที่ใช้ในการขนส่ง ฉลากแสดงราคาสินค้า (ขูดออกได้ง่าย)
  2. WAXResin : ริบบอนที่เหมาะกับงานที่ต้องการความคมชัดมาก ขึ้น ทนการขูดขีดมากขึ้น ใช้พิมพ์กับวัสดุที่คงทน กันน้ำ ทนความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับสติ๊กเกอร์ประเภทกระดาษและเนื้อฟิลม์ เช่น PVC, Foil, Tag และอื่น ๆ ใช่ในงาน ฉลากติดหลอดเลือด ฉลากยา ฉลาก ติดสินค้าส่งออก
  3. Resin : เป็นริบบอนที่เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทาน จากการขูดขีดสูง ทนต่สภาพแวดล้อมต่างๆ ทนความร้อน แช่แข็ง หรือบนวัสดุที่พิมพ์ติดยาก ใช้พิมพ์บนวัสดุที่ต้องการกันความร้อน ผ่านกระบวนการสารเคมีสำเหรับอุตสาหกรรม หรืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุที่ต้องโดนอุณหภูมิมากกว่า 100 องศา และต่ำกว่า 0 องศา อาทิพิมพ์ Name Plate ลงบน Sticker เช่น PVC, PVC ใส, ฟอยด์ ใช่ในงาน ฉลากติดเหล็ก ฉลากติดทรัพย์สินทั้งในอาคารและ นอกอาคาร ฉลากในอุตสาหกรรมรถยนต์ ฉลากในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า หมึก
  4. Near Edge : เป็นRibbonที่มีความละเอียดสูง ใช่เจาะจงกับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์นั้นๆ เช่น TSC , Tohiba